top of page

Remote learning support

Public·70 membres
Snake Boon
Snake Boon

Nơi này của Bến Tre dân cày rủ nhau trồng mai vàng, chuyện mỗi năm thu đôi ba tỷ là thường


giá phôi mai vàng. Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội, phường Vĩnh Thành, thị xã Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) vừa tổ chức Đại hội hiệp tác phố (HTX) Mai vàng Vĩnh Thành (ngày 11/11/2022). Đây là sự quyết tâm, cố gắng sau 13 năm của chi hội từ khi còn mang tên “Tổ liên kết cung cấp mai vàng”.

Xem thêm: bán mai vàng.


Năm 2009, khi mới ra đời, “Tổ kết liên cung ứng mai vàng” chỉ sở hữu 16 thành viên (mỗi hộ là một thành viên) tại ấp Phú Hội. Trong 16 thành viên, với 10 thành viên là hộ nghèo. Sau 6 năm, tổ nâng cao lên 33 thành viên, trong ấy có 10 thành viên thoát nghèo bền vững. Diện tích phân phối đạt 22 nghìn mét vuông, sản lượng trên 17 ngàn sản phẩm/năm. Năm 2016, “Tổ liên kết phân phối mai vàng” được đổi tên thành “Tổ hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội” sau này có tên “Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội”, với 43 thành viên. Diện tích cung cấp nâng cao lên gần 45 nghìn mét vuông. khách hàng sở hữu thể tham khảo thêm về Top 10 vườn mai vàng lớn nhất Bến Tre hiện nay.


À propos

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

membres

bottom of page